Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 94 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Ακαδημαικά

Για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με το εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα και τη γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

 

Tο Δεκέμβριο του 2010, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) - σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3549/2007- τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ) για νομοτεχνική επεξεργασία, προκειμένου στην συνέχεια να αποσταλούν στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 

Η ανακοίνωση του Υπουργείου είχε ως ακολούθως:

 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υφυπουργός Ιωάννης Πανάρετος

 

Προεδρικά Διατάγματα για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

05 / 12 / 2010

Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ι. Πανάρετου, ανακοινώνεται ότι όλα τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα που εκκρεμούσαν και για τα οποία είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εστάλησαν υπογεγραμμένα στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για να προωθηθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο.

Τα διατάγματα αυτά είναι τα εξής:

1. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων

α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος,

β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης,

γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και

δ) Οικολογίας και Περιβάλλοντος

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων

α) Κλωστοϋφαντουργίας,

β) Οχημάτων,

γ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών και

δ) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων

α) Ηλεκτρολογίας,

β) Μηχανολογίας,

γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και

δ) Αυτοματισμού

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

4. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

5. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων

α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου,

β) Αρχιτεκτονικής Τοπίου,

γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων και

δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

6. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

7. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων

α) Πολιτικών Δομικών Έργων,

β) Πολιτικών Έργων Υποδομής,

γ) Τοπογραφίας και

δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)

8. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)

 

Σχέδια Π.Δ για Τμήματα Πανεπιστημίων

9. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των Πανεπιστημίων.

10. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

 

 

 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ: Σχολιασμός για τα σχέδια που βρίσκονται στο ΣτΕ

 

 

1η Παρατήρηση

Οι έννοιες που εισάγονται για πρώτη φορά στα σχέδια Π.Δ/των για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ και των τμημάτων του Πανεπιστημονικου τομέα:

 • η τεχνική ευθύνη,
 • τα προχωρημένα και συνήθη έργα,
 • ο έλεγχος επαγγελματικής επάρκειας ,
 • η συνεκτίμηση όλων των αποκτηθέντων προσόντων,
 • οι διευρυμένοι επαγγελματικοί φορείς,

Όπως διατυπώνονται, κινούνται στη σφαίρα του ιδεατού και αγνοούν επιδεικτικά την ζοφερή επαγγελματική πραγματικότητα, δεν αντιμετωπίζουν το άμεσο πρόβλημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι αφού η εφαρμογή τους προϋποθέτει μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως:

– Κατάργηση κυρίως της αναχρονιστικής τεχνικής νομοθεσίας της δεκαετίας του 1930 - 1980 για Μηχανικούς, Γεωπόνους, κλπ,

– μετατροπή των Ν.Π.Δ.Δ Επιμελητηρίων σε Ν.Π.Ι.Δ,

– επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών  Σχολών με βάση τα προγράμματα σπουδών τους και το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα  όχι τους νόμους του 1930 καθώς και αναδιάρθρωση δημοσίων υπηρεσιών, σύσταση ελεγκτικών μηχανισμών.

 

Και το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα καθοριστικής σημασίας, για την τελική μορφή του επαγγελματικού προφίλ του Πτυχιούχου, θέματα δεν διευκρινίζονται αλλά παραπέμπονται  σε μελλοντική έκδοση Π.Δ ή νομοθετικών ρυθμίσεων.

Αποτέλεσμα: Αν εκδοθούν - ως έχουν - τα σχέδια αυτά, θα είναι  ανενεργά.

 

 

2η Παρατήρηση

Τα σχέδια Π.Δ  παραπέμπουν σε μελλοντική έκδοση Π.Δ/των για τον καθορισμό των αδιευκρίνιστων «διευρυμένων Φορέων» και διαδικασιών λειτουργίας τους.

Με τον τρόπο αυτό τα σχέδια Π.Δ όπως έχουν «μεταλλαχθεί» έρχονται  σε πλήρη αντίθεση με την  δέσμευση  του Υφυπουργού για ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν και δεν θα αποτελούν απλά μια πολιτική κίνηση εντυπωσιασμού.

Επομένως  η άμεση προώθηση με νομοθετική ρύθμιση (ή έστω με Π.Δ) των εγκεκριμένων από το ΣΑΤΕ (2008), προεδρικών διαταγμένων είναι, με βάσει τα σημερινά κοινωνικοπολιτικά δεδομένα,  η μόνη ρεαλιστική λύση.

Οι ενιαίοι Φορείς πιστοποίησης ων επαγγελματικών προσόντων τω πτυχιούχων των δυο τομέων, προϋποθέτει την ενοποίηση των Α.Ε.Ι και την αποκρατικοποίηση των τριών συντεχνιακών φορέων δηλ του Τ.Ε.Ε, ΓΕΩΤ.Ε.Ε, Ο.Ε.Ε.

Τα σχέδια Π.Δ συζητηθήκαν στο αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ στις 2 Ιουνίου του 2011, στο οποίο προ πολλού, σχετικό υπόμνημα είχε αποστείλει η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με παρατηρήσεις επί του νομικού και φυσικά και επί του περιεχομένου αυτών,  με στόχο την βελτίωση τους.

Το αρμόδιο τμήμα σε αυτή τη φάση δεν ασχολείται με το περιεχόμενο, αλλά η γνωμοδότηση του εστιάζεται στα νομοτεχνικά των σχεδίων Π.Δ.

Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι)

και τους αποφοίτους τους

 

Βασικοί Νόμοι:

 Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) Ν.1404 ΦΕΚ 173Α'/24-11-1983

«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

 

Θέματα Σπουδών - Φυσιογνωμία Τ.Ε.Ι. N.2916 ΦΕΚ 114Α΄/11-6-2001

«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής»

Τροποποιεί κυρίως διατάξεις του ιδρυτικού νόμου των Τ.Ε.Ι Ν.1404 και του ιδρυτικού νόμου των Πανεπιστημίων Ν.1268 (ΦΕΚ 87Α'/16-6-1982) όπως επίσης και των νόμων (Ν.2817/2000, Ν.2621/1998). Αποσαφηνίζει το ρόλο των Τ.Ε.Ι και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός τομέας) άρθρο 1.
 

4ετη Διάρκεια σπουδών - πρακτική άσκηση - διπλωματική εργασία

Διέπονται από το  Άρθρο 5 παρ.12β του Ν.2916

Τροποποιούνται οι διατάξεις των:  Π.Δ174 ('Αρθρο 2, ΦΕΚ 59Α΄/ 29-3-1985) &  Π.Δ227 (130Α΄/20-6-1995) καθώς και η  παρ.5 του Άρθρου 57 του Ν.2413 (ΦΕΚ 124Α΄/17-6-1996 )
 

«Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.»

διέπονται από τις διατάξεις των Άρθρων 4 και 5 του Ν.2916, καταργούνται οι διατάξεις του Άρθρου 1 παρ.26 του Ν.2621 (ΦΕΚ 136Α'/ 23-6-1998).

 

N.3549 ΦΕΚ 69’Α/20-03-2007

"Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι"
Άρθρα 1 και 2. Τα Τ.Ε.Ι συνδέονται άμεσα με την παρ.5 του Άρθρου 16 του Συντάγματος για τα Α.Ε.Ι.
 

Ν.3794 ΦΕΚ 156Α’/4-09-2009

«Ρύθμισης θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα»

Άρθρο 18: Καθορισμός του τρόπου έκδοσης των Π.Δ/των για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 

Ν.4009 ΦΕΚ 195Α’/06-09-2011

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ενοποιούνται σε μεγάλο βαθμό η δομή και λειτουργία των Πανεπιστήμιων και των Τ.Ε.Ι, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται πλήρως η ενιαία δομή και λειτουργία των Ιδρυμάτων.

 

Ν.3404 ΦΕΚ 260Α΄/17-10 -2005

«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
Καθιερώνεται η εφαρμοσμένη έρευνα στα Τ.Ε.Ι, ενισχύονται τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων
 

Ν.3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28 β) & Άρθρο 4

"Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

α. Καταργείται το ισχύον καθεστώς των κατατακτηρίων εξετάσεων από Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004  το καθεστώς κατάταξης θα είναι κοινό για όλους τους αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους   είτε προέρχονται από  Πανεπιστήμια είτε από Τ.Ε.Ι.

β. Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

 

Μεταπτυχιακά

 

Ν.3685 ΦΕΚ 148Α'/16-7-2008

Δίδεται η δυνατότητα αυτόνομης διοργάνωσης Μεταπτυχιακών μόνο και όχι διδακτορικών στα Τ.Ε.Ι κατόπιν αξιολόγησης (Άρθρο 1)
 
Ν.2916 Άρθρο 5 παρ.13

Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ των Πανεπιστημίων με τους ίδιες  προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα,

όπως  συμπληρώθηκε με τον Ν.2909 ΦΕΚ 90Α'/2-5-2001, άρθρο 7

«Ρυθμίσεις Θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Δίνεται το δικαίωμα Πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα Πτυχία Τ.Ε.Ι τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό  από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής

Καταργείται το Άρθρο 16 του Ν.2327/95 ΦΕΚ 156Α΄/31-7-1995

 

Υπουργική Απόφαση  60671/Ε5  ΦΕΚ 771Β΄/21-6-2002

«Σύμπραξη των τμημάτων των Τ.Ε.Ι στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α»"

 
Θέματα Δημόσιας Διοίκησης
 

Ν. 3174 ΦΕΚ 205Α΄/28-08-2003, Άρθρο 9 παρ. 6

Καταργείται ο κλάδος «Τεχνολογικών Εφαρμογών», και μετονομάζεται σε «Κλάδο Τ.Ε Μηχανικών» και αφορά τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι και τους ισοτίμους με αυτούς.
 

Ν.2470 ΦΕΚ 40Α΄/21-3-1997

«Αναμόρφωση Μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3016 ΦΕΚ 110Α'/17-5-2002 άρθρο13 (§1, 2) όπου όλοι οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο.

 

Ν.3848 ΦΕΚ 71Α'/19-5-2012 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…» Άρθρο 13 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων» όμοια μοριοδότηση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι με Πανεπιστημίων για το δεύτερο τίτλο Σπουδών.

 

Ν.3839 ΦΕΚ 51Α'/29-3-2010 «Σύστημα επιλογής προϊστάμενων στο Δημόσιο», ενιαία μοριοδότηση Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι για την κατάληψη θέσεων ευθύνης (Άρθρο 85), και συμμετοχή Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στα υπηρεσιακά Συμβούλια (Άρθρο 159).

 

Ν.4275 ΦΕΚ 149Α'/15-07-2014 (Άρθρο 1)
Βάσει του Άρθρου 1 οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι - δημόσιοι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να κριθούν για θέσεις Γενικού Διευθυντή στη Δημόσια Διοίκηση.

 

Ν.2190 ΦΕΚ 28Α'/3-3-1994 κεφ. Η', Άρθρο 34 παρ.5 περιπτώσεις γ & δ, Άρθρο 36 παρ.7 & 8, Ν.2683 ΦΕΚ 19Α΄/9-2-1999 Άρθρο 79

«Εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση»

 

Ν.2527/97 ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-1997

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94»

 

Ν.2503/97 ΦΕΚ 107 Α΄/ 30-5-1997, άρθρο 8

«Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»
 
 

Θέματα ισοτιμίας Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών τίτλων

 

Ν.298/17-4-76 ΦΕΚ 89 Α΄ άρθρο 1, παρ. α, β, άρθρο 3 παραγ.1

«περί ισοτιμίας των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε - Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε με τα Πτυχία των Α.Σ.Υ-Ε.Μ.Π» &

 

Ν.1865/28-9-89 ΦΕΚ 210 Α΄

«Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού - εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 5 παρ.1 (σελ. 4500).

«περί ισοτιμίας πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι»
 

Π. Δ388 ΦΕΚ 169 Α'/16-6-1989

«Τίτλος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι και ισοτίμων προς αυτούς»

 

Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 

Εγκύκλιοι: ΔΟΑ/Φ01.6/16948/8-8-1996

«περί χρησιμοποίησης αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση»

 

ΔΟΑ/Φ01.7/18009/16-8-96

«Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι - Ονομασία τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση»

 

Π.Δ165 ΦΕΚ 149Α΄/ 28-6-2000 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ373 ΦΕΚ 251Α΄/22-10-2001

«Προσαρμογή της 89/48 οδηγίας της Ε.Ε για την ελεύθερη διακίνηση αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη»
 

Ν.2916 Άρθρο 6 παρ. 6 β & Άρθρο 5 παρ.12 α) ,β) ,γ)

Με τον παραπάνω νόμο διασφαλίζεται η ακαδημαϊκότητα των πτυχίων, η συνέχεια των Ιδρυμάτων, η ισοτιμία των Πτυχίων των ήδη αποφοίτων και όσων αποφοιτήσουν από τα Τ.Ε.Ι, και κατοχυρώνονται ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα για παλαιούς και νέους αποφοίτους Τ.Ε.Ι

 
 

Επιπρόσθετη Σχετική Νομοθεσία

 

Ν.1514 ΦΕΚ 13 Α΄/8-2-1985 Άρθρο 5 παρ.7α

«Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2916/2001 Άρθρο 1 παρ.2 ββ

 

Ν.1404 Άρθρο 24 παρ.2 σε συνδυασμό με τον Ν.1351 (ΦΕΚ 56Α'/28-4-1983) Άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2525 (ΦΕΚ 188Α΄/23-9-1997) Άρθρο2

«Κοινή διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση »

 

Ν.2454 ΦΕΚ 7 Α΄/30-1-1997

«Κατάταξη αποφοίτων Τ.Ε.Ι ως Εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και κατατακτήριες εξετάσεις από Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια (Άρθρο 5, τροποποίηση του Ν.1865/89, Άρθρο 3) και όπως καταργήθηκε με τον νόμο Ν.3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28β

 

Ν.1966 ΦΕΚ 147 Α΄/ 26-9-1991

«Μεταγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων, σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»

 

1. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) υπάγονται στον Τεχνολογικό Τομέα (Τ.Τ.) της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 1, εδαφ. α΄ του ν. 2916/2001, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3549/2007, που ορίζουν τα εξής:

«1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και

ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.».

2. Το πτυχίο που χορηγείται από τα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα άσκησης του αντιστοίχου προς το Τμήμα επαγγέλματος (άρθ. 5 παρ. 12, στ. β΄ και 6 παρ. 6 στ. α΄ του ν. 2916/2001) και πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια (άρθρο 5 παρ. 12, στ. γ΄).

3. Το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων των ΤΕΙ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου των οικείων Τμημάτων και γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου επαγγελματικού πεδίου, στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο πτυχιούχος Μηχανικός (άρθ. 5 παρ. 12 στ. β΄ περ. 1, β΄ ν. 2916/01).

4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6 β΄ του ν. 2916/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3794/2009, ως εξής:

«Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους».

Το άρθρο 25 παρ. 2 περ. γτου ν. 1404/1983 ορίζει τα εξής: «Στους πτυχιούχους των ΤΕΙ αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε. (σημ.: όπως αντικαταστάθηκε από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 7 του ν.2916/2001), το αργότερο έξι μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες, ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων.».

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν (άρθ.18 του ν.3749/09) προεδρικά διατάγματα (Π.Δ) που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ ή των πτυχιούχων άλλων σχολών ΤΕΙ.

5. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι  πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ  με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες συναφών ή άλλων επιστημονικών πεδίων από  αυτόν που ορίζει η ειδικότητά τους , στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, επίβλεψη (μελέτης – κατασκευής- συντήρησης), έρευνα, κατασκευή και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

Στα Προεδρικά Διατάγματα ρυθμίζεται παράλληλα και η επαγγελματική εξέλιξη τους στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών (δημοσίων και ιδιωτικών), καθώς και η κάλυψη από αυτούς θέσεων υπευθύνων στελεχών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Με ανάλογες παραγράφους στα ΠΔ, ρυθμίζεται το επαγγελματικό τους δικαίωμα στην εκπαίδευση, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς τους, στην έκδοση πραγματογνωμοσύνης, κλπ..

Επίκαιρα

 • Πρόσφατες παρεμβάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Αθήνα, 14-05-2020

  Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, υπό το φως των νέων συνθηκών, λόγω του κορωνοϊού (COVID-19), αλλά και εν αναμονή της επαναφοράς στην κανονικότητα, συνεχίζει τις παρεμβάσεις της στα αρμόδια Υπουργεία, προς επίλυση θεμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, που ανακύπτουν, όσο δεν επιλύονται χρόνια προβλήματα που τα προκαλούν.

  Συγκεκριμένα:

  Αίτημα για ένταξη και των συναδέλφων που είναι μέλη σε εταιρείες στην ενίσχυση επιστημόνων των 600€

  Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση (4-5-2020), η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ζήτησε την άμεση ένταξη και των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι που μετέχουν σε εταιρείες στους δικαιούχους της ειδικής Ενίσχυσης των 600€ αποστέλλοντας στο Υπουργείο και τα σχετικά στοιχεία των συναδέλφων. Οι εν λόγω συνάδελφοι επειδή δεν έχουν ενεργό ΚΑΔ ως φυσικά πρόσωπα αποκλείονταν από την διαδικασία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600€, η οποία δίνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες - επιστήμονες παρότι πλήττονται το ίδιο με τους υπόλοιπους συναδέλφους.

  Περισσότερα...  
 • Προτεραιότητα της Κυβέρνησης οι απόφοιτοι των Κολλεγίων - Στον Καιάδα οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

  Αθήνα, 23-01-2020

  Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία συνεχίζεται η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων των αποφοίτων των Κολλεγίων σε συνέχεια των διατάξεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας επαγγελματικής αναγνώρισης τους που έγινε σε προηγούμενο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

  Περισσότερα...